spinner-avanza

1.- Webgunearen titulartasuna

Uztailaren 11ko 34/2002 Legearen (Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa) 10. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, jakinarazten dizugu “gipuzkoa.avanzagrupo” web-orria (aurrerantzean, “Webgunea”) Avanza Spain SLU sozietateak (aurrerantzean, “Sozietatea”) kudeatzen duela. Sozietatea (IFK: B-64405731) Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago (34703 liburukia, 70. folioa, M-426267 orria) eta bere egoitza soziala San Norberto kaleko 48an dago (28021 Madril).

2.- Webgunearen erabilera

Lege-ohar honek (aurrerantzean, “Lege-oharra”) ezartzen ditu Sozietateak Webgunearen bitartez bere kolaboratzaileen eskura jartzen dituen informazioaren gizartearen zerbitzuen erabilera arautzen duten baldintzak. Webgunea erabiltzearen ondorioz erabiltzaileen datu pertsonalak tratatzeari buruzko alderdiak Pribatutasun-politikan araututa daude.

Halaber, cookieen erabilerari buruzko informazioa aurki dezakezu Cookieen politikan.

Horrela, Webgunean sartzeak eta hura erabiltzeak esan nahi du haren erabiltzaileak (aurrerantzean, “Erabiltzailea”) bere osotasunean onartzen dituela Lege-ohar hau, Pribatutasun-politika, Cookieen politika eta Webgunearen bitartez kasu zehatz bakoitzean adierazten zaizkion jarraibideak edo gomendioak, eta bere gain hartzen duela horiek oso-osorik betetzeko eginbidea.

Webgunerako sarbidea doakoa da, Erabiltzaileak kontratatu duen sarbide-hornitzaileak jarritako telekomunikazio-sarearen bidezko konexio-kostuari dagokionez izan ezik.

Sozietateak bere esku gordetzen du, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe, Webgunean eta haren edukietan, konfigurazioan eta aurkezpenean, baita Lege-ohar honetan ere, aldaketak eta eguneratzeak egiteko ahalmena. Beraz, Webgunean sartu eta nabigatu aurretik hura irakurtzea gomendatzen dugu. Sozietateak ongi ikusteko moduko leku batean kokatuko ditu baldintza horiek, nahi beste kontsulta egiteko aukera izan dezazun.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Webgunea iruzurrezko helburuekin ez erabiltzeko, baita Sozietatearen edo hirugarrenen irudia, interesak eta eskubideak kaltetu ditzakeen jokabiderik ez izateko ere, eta bere gain hartzen du Webgunea, zerbitzuak eta bertako edukiak arduraz, zuzen eta zilegitasunez erabiltzeko betebeharra. Bereziki, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du “copyrighta” eta Webguneko edukietan sartutako titularren eskubideen gainerako identifikazio-datuak eta babesgailu teknikoak edo eduki horiek barne har ditzaketen informazio-mekanismoak ezabatzeari, saihesteari edo manipulatzeari uko egiteko. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du, era berean, Webgunea kaltetu, baliogabetu edo gainkargatzeko inolako ekintzarik ez egiteko edo, edozein modutan ere, haren erabilera eta funtzionamendua ez eragozteko.

Aurrekoaren ondorioz, Erabiltzailearen ez beste inoren erantzukizunpekoak dira (sozietatearen eta hirugarrenen aurrean) honako hauek:

 • Sozietateak edo edozein hirugarrenek egindako Webgunearen edozein eduki dokumentu honen kontrako edo legez kontrako helburuekin edo ondorioekin erabiltzeak ekar ditzakeen ondorioak.

 • Dokumentu honen edukiaren kontrako eta hirugarrenen interesen edo eskubideen kalterako erabilerak ekar ditzakeen ondorioak, edo edozein modutan Webgunea edo bere zerbitzuak kaltetu, baliogabetu edo hondatu ditzaketenak edo beste erabiltzaile batzuek normaltasunez erabiltzea eragotzi dezaketenak.

Lege-ohar hau betetzen ez baduzu edo Sozietatean betetzen ari ez zaren arrazoizko susmoa badugu, Sozietateak bere esku gordetzen du Webgunerako zure sarbidea mugatzeko, eteteko edo amaitzeko eskubidea, eta horretarako behar den edozein neurri tekniko hartuko du. Era berean, Sozietateak bere esku gordetzen du Webgunearen bitartez ematen dituen zerbitzuen jarraipenari buruz edozein unetan erabakitzeko ahalmena.

3.‐ Jabetza intelektuala eta industriala

Webguneko edukien antolaeraren gaineko jabetza intelektualaren eskubideak (datu-basearen gaineko sui generis eskubidea barne), horien diseinu grafikoarenak (look & feel), zeinu bereizgarrienak (markak eta izen komertzialak), azpiko ordenagailu-programenak (iturburu-kodeak barne) eta Webgunea osatzen duten elementuenak (testuak, grafikoak, argazkiak, bideoak eta abar) Sozietateari dagozkio edo, hala badagokio, horiek erabiltzeko eta ustiatzeko eskubidea du, eta, ildo horretan, indarrean dagoen jabetza intelektualari eta industrialari buruzko legeriak babestutako obrak dira.

Erabiltzaileak Webgunea erabiltzeak ez dakar berekin, inondik ere, Webgunearen, haren edukien eta/edo Sozietatearen zeinu bereizgarrien gaineko jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren inongo eskubide-lagapenik. Ondorio horretarako, Lege-ohar honen bidez, legez baimenduta dagoen kasuetan izan ezik, Erabiltzaileari berariaz debekatzen zaio Webgunea, haren edukiak eta/edo Sozietatearen zeinu bereizgarriak erreproduzitzea, eraldatzea, banatzea, jendaurrean jakinaraztea, eskura jartzea, erauztea eta/edo berrerabiltzea, dela partzialki dela osorik.

Berariaz eta erabat debekatuta dago Webguneko elementuak edo edukiak erreproduzitzea, baldin eta irabazi-asmoarekin edo xede komertzialekin egiten bada. Era berean, erabat debekatuta dago jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren arloan Espainian eta/edo nazioartean indarrean dagoen araudia hausten duen kopiarik, erreprodukziorik, egokitzapenik, aldaketarik, banaketarik, merkaturatzerik, komunikazio publikorik eta/edo beste edozein ekintzarik egitea, eta Webguneko edukiak erabiltzea, baldin eta Sozietateak aldez aurretik berariazko eta idatzizko baimena ematen ez badu.

4.- Erantzukizun-muga

Datu pertsonalak babesteko araudia eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenak betetzeko, Sozietateak segurtasun-maila egokia bermatzeko neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak aplikatzen ditu.

Ildo horretan, Sozietateak modu egokian administratzen du bere zerbitzari-ingurunea, zorrotz betetzeko suebaki-azpiegitura du, eta etengabe erabiltzen ditu egungo teknologiak, informazioaren konfidentzialtasuna eta pribatutasuna arriskuan ez daudela ziurtatzeko.

Erabiltzaileak aitortzen eta onartzen du Webgunea bere arrisku eta erantzukizunaren pean erabiltzen duela uneoro, eta, beraz, Sozietateak ez du bere gain hartzen hura gaizki erabiltzearen edo bidegabe erabiltzearen erantzukizuna. Ondorio horretarako, Erabiltzaileak Webgunea erabiltzearen ondorioz jasan ditzakeen kalteen erantzule izango da soilik baldin eta kalte horiek gure dolozko jarduketaren ondorio badira.

Bereziki, argibide gisa, baina ez modu mugatzailean, honako hauek ez dira izango Sozietatearen erantzukizunpekoak:

 • Webgunearen barruan sartutako esteken bitartez estekatutako guneen edukia. Horri dagokionez, Lege-ohar honen 5. apartatuan jasotako baldintzak izango dira aplikatzekoak.

 • Erabiltzailearen ekipamendu informatikoetan birusek, harrek, troiarrek edo beste edozein elementu kaltegarrik eragindako kalte eta galerak. Erabiltzaileak onartzen du Internet erabiltzean bere ekipamendu informatikoak arestian aipatutako elementuen eraginpean geratzeko arriskua hartzen duela. Ondorio horretarako, Erabiltzaileari dagokio, edonola ere, programa elektroniko kaltegarriak detektatzeko eta ezabatzeko tresna egokiak erabiltzea.

 • Erabiltzaileari eragindako edozein motatako kalte eta galerak, baldin eta telekomunikazio-sareetan izandako hutsegite edo deskonexioen ondorio badira, eta, horien ondorioz, Webgunearen zerbitzua bertan behera utzi, ezeztatu edo eteten bada, zerbitzua ematen den bitartean edo aurretik. Horri dagokionez, Erabiltzaileak onartzen du Webgunerako sarbideak Sozietatearen kontrolaz kanpoko hirugarrenek emandako zerbitzuak behar dituela (adibidez, telekomunikazio-sareen operadoreak, sarbide-hornitzaileak eta abar), eta horien fidagarritasuna, kalitatea, jarraitutasuna eta funtzionamendua ez dagoela Sozietatearen esku.

 • Erabiltzaileak Webgune honetako materialez egin dezakeen erabilera, direla debekatuak edo baimendutakoak, baldin eta horrek Webgunearen edo hirugarrenen edukien jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideak urratzen baditu.

 • Hirugarrenen egintzak edo omisioak, hirugarren horiek Sozietatearekin kontratu bidez lotuta egon daitezkeen kontuan hartu gabe.

Honako hauek ez dira inoiz ere izango Sozietatearen erantzukizunpekoak:

 • Erabiltzaileak bere datuak eskaera-formularioan sartzerakoan Webgunerako sarbidean egindako erroreak edo atzerapenak, eskaeraren berrespena hartzaileen aldetik geldiro jasotzea edo jasotzerik ez izatea, edo gerta daitekeen edozein anomalia, gorabehera horiek telekomunikazio-sareetan izandako arazoen, ustekabeko edo ezinbesteko kausen eta Sozietatearen fede onarekin zerikusirik ez duen aurreikusi ezin den beste edozein kontingentziaren ondorio direnean.

 • Erabiltzaileak zerbitzua eraginkortasunik gabe eta asmo txarrez erabiltzeak Webgunean eragindako erroreak edo kalteak.

Dena den, Sozietateak konpromisoa hartzen du sor daitezkeen arazoak konpontzeko eta Erabiltzaileari behar den laguntza guztia eskaintzeko, gorabehera azkar eta behar bezala konpon dadin.

5.- Estekak (linkak)

Webguneak estekatzeko gailu teknikoak (estekak) dauzka, Erabiltzaileari Interneteko beste orri eta atari batzuetan (aurrerantzean, “Estekatutako guneak”) sartzeko aukera ematen diotenak. Kasu horietan, Sozietateak bitartekaritza-zerbitzuen emaile gisa jarduten du, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legearen 17. artikuluaren arabera, eta Estekatutako guneetan emandako eduki eta zerbitzuen erantzule izango da, soilik baldin eta zilegitasunik ezaren berri badu eta esteka behar bezalako arduraz desaktibatu ez badu. Erabiltzaileak uste badu zilegi ez diren edukiak edo eduki desegokiak dituen Estekatutako gune bat dagoela, mesedez eskatzen diogu rgpd@audens.es helbide elektronikoaren bitartez jakinarazteko Sozietateari. Jakinarazpen horrek ez du ekarriko, inola ere, dagokion esteka kentzeko betebeharra.

Estekatutako guneak izateak ez du esan nahi, inondik ere, zilegitasunik ezaren kasuan Sozietateak horien zerbitzuen eta edukien berri efektiborik edo bestelakorik duenik, ezta Estekatutako guneen arduradunekin edo titularrekin ezinbestean akordioak dituenik ere. Esteka horiek izateak ez du esan nahi, halaber, Sozietateak Estekatutako guneen bitartez emandako adierazpenak, edukiak edo zerbitzuak gomendatu edo sustatzen dituenik edo horiekin identifikatu edo ados dagoenik. Ondorioz, Sozietateak ez du bere gain hartzen Estekatutako guneen edukiaren, erabilera-baldintzen eta konfidentzialtasun-politiken gaineko erantzukizunik, eta Erabiltzailea da gune horietan sartu eta erabiltzen dituen bakoitzean haiek egiaztatzearen eta onartzearen erantzule bakarra.

Bere orritik edo gunetik Webgunerako esteka bat ezarri nahi duen Erabiltzaileak eta, oro har, edozein pertsona fisikok edo juridikok, Sozietatearen aldez aurreko eta idatzizko baimena lortu beharko du. Esteka hori ezartzeak ez du esan nahi Sozietatearen eta esteka ezarri duen gunearen edo orriaren jabearen edo titularraren artean inolako harremanik dagoenik, ezta Sozietateak haren edukiak edo zerbitzuak ontzat eman edo onartzen dituenik ere.

Kanpoko orri edo gune batetik Webguneko edozein orritara edozein esteka ezartzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

 • Webgunean dauden zerbitzuak ezin dira erreproduzitu ez osorik ez partzialki.

 • Ez da sartuko Webguneko orriei eta zerbitzuei buruzko adierazpen faltsurik, zehaztugaberik edo okerrik.

 • Sozietateak ez du inongo erantzukizunik izango Webgunerako esteka ezartzen duen orrian jendearen eskura jarritako eduki, informazio, adierazpen, iritzi edo zerbitzuen gainean.

 • Edozein esteka Webguneko orri nagusira egingo da.

Nolanahi ere, Sozietateak bere esku gordetzen du Webgunerako estekak edozein unetan debekatzeko edo baliogabetzeko eskubidea, bereziki esteka jarri duen orriko edo guneko jarduera edo edukiak legez kontrakoak direnean.

6.- Alderdi orokorrak

Webgunearen erabilera Espainiako legearen arabera arautu eta interpretatzen da, eta haren eta Sozietatearen artean sortzen den edozein gatazka edo auzi epaitegi eta auzitegi eskudunek aztertuko dute, aplikatzekoa den legeriaren arabera.

Lege-ohar honetan bildutako xedapenen bat baliogabetzat jotzen bada, erretiratu edo ordeztu egingo da. Nolanahi ere, baliogabetzat jotze horrek ez du eraginik izango Lege-ohar honetan jasotako gainerako xedapenen balioan.